1. Akademisyenler, sanayiciler ,araştırmacılar ve öğrencilerin somut Ar-Ge proje fikirlerini  hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlanması,
  2. Bu etkinlikle Üniversite sanayii işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni Ar-Ge ortaklıkları başlatılmasını desteklenmesi,
  3. Teknik bir soruna çözüm arayan veya Ar-Ge çalışmalarına destek olacak uzmanlığa ihtiyaç duyan sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin konusunda uzman akademisyenlerle bir araya getirilmesi ve
  4. Üniversitemiz öğrencilerinin AR-GE Projelerine özendirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Hedef Kitlesi
  1. Akademisyenler ve Araştırmacılar
  2. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler,
  3. Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri, yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler),
  4. Girişimciler
  5. Öğrencilerdir.